top of page
kaktus
mala ljubavna afera
mesec4
Intervali
Fountain, 100 x 1200 cm, acrylic on canvas, 2014
Apollo, 60 x 50 cm, acrylic on canvas, 2014
Under the branch, 100 x 120 cm, acrylic on canvas, 2014
False barley, 100 x 150 cm, acrylic on canvas, 2011
IMG_6418 mala
Red clover, 80 x 120 cm, acrylic on canvas, 2012
In green grass, 60 x 80 cm, acrylic on canvas, 2012
kaktus
mala ljubavna afera
mesec4
bottom of page